Vilken blomma är du?

Här kan du göra ett enkelt test – men med vetenskaplig grund. I Uppsala älskar vi både blommor och vetenskap. Därför har vi gjort ett test baserat på Linnés sexualsystem, och på Jungs personlighetstyper.

Det är lätt att sätta egenskaper på växter, precis som på människor. Vissa är tuffa, och andra mer romantiska. En del är självständiga, andra är nästan klängiga. Somliga är morgonpigga, andra slår ut på kvällen. En del står stadigt rotade medan andra är mer flyktiga.

Här kan du läsa mer om blommorna som ingår i testet. Vilken av dem är du?

Test:

Vilken blomma är du?