Om blomtestet

Här kan du göra ett enkelt test – men med vetenskaplig grund. I Uppsala älskar vi både blommor och vetenskap. Därför har vi gjort ett test baseras på Linnés sexualsystem, och på Jungs personlighetstyper.

Linnés sexualsystem

Redan på 1700-talet satte Carl von Linné växterna i ett smart system, som fortfarande används världen över. Det kallas sexualsystemet, eftersom alla växter har någon slags fortplantning – till exempel blommor. Du har kanske inte tänkt på det, men till och med granar har faktiskt blommor. I Linnés system styr därför arternas blommor vilken grupp de ska tillhöra.

Jungs personlighetstyper

I början av 1900-talet utvecklade psykologen Carl Gustav Jung ett annat system. Genom att studera människor ur fyra olika aspekter kunde han dela upp oss i 16 olika personlighetstyper En sådan aspekt är extrovert–introvert. Vi är alla mer eller mindre utåtriktade eller inåtvända. Om du är mer utåtriktad än genomsnittet räknas du som extrovert. Jungs system används än idag, bland annat i rekryteringstest.