Om Carl von Linné

Om-Carl-von-Linne
Carl von Linné är den mest kände svenska naturforskaren, både i Sverige och internationellt. Han har lämnat spår på många ställen. I vetenskapshistorien satte Linné sin prägel på en hel epok, den linneanska.

Vetenskapsman från 1700-talet

Linné är inte bara intressant som vetenskapsman. Han är också en spännande person från 1700-talet som vi vet ovanligt mycket om. En stor del av hans liv och verk lever fortfarande kvar, och hans sexualsystem för arter används än idag. Det finns också ett antal platser bevarade som du kan besöka. Linné strävade inte bara efter att uppnå ny kunskap, han älskade också att förmedla den till andra.

Kartläggning av naturen

Linné var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog utan också en skicklig läkare, friskvårdare och filosof. Den linneanska epoken kännetecknas av ambitionen att inventera, ordna och namnge hela naturen. Linné uppfann det vetenskapliga sättet att ge namn för arter – det används än idag. Artnamnet består av två delar: släkt och art. Arternas namn har latinsk form, men orden är ofta grekiska.

Linné är kanske mest känd som blomsterkungen och för sitt sexualsystem. Men hans arbete täckte inte bara växtriket utan även mineral- och djurriket. Han var nyfiken på och ville kartlägga naturen i sin helhet.

Linnés betydelse idag

Linné gjorde långa resor runt i landet och förde noggranna anteckningar. De skrifter som Linné lämnade efter sig visar hur Sverige såg ut för länge sedan och man förstår hur vårt land har förändrats. Hans lärjungar, som ibland kallas ”Linnés apostlar” reste vidare ut i världen och samlade in föremål. Flera av dem blev betydelsefulla forskare.

Genom att läsa de stora samlingar brev, skrifter och föremål som finns kvar och besöka de platser där han bodde kan vi komma Linné nära, charmeras av honom, men kanske också finna andra sidor.

Linné i Uppsala

Om-Carl-von-Linne-2
I Uppsala levde Carl von Linné i femtio år. Här finns ett unikt arv: ett stort antal parker och trädgårdar lever vidare än idag till minne av Linné och hans vetenskapliga gärningar. Uppsala har kanske formats av Linné till stor del – nyfikenheten, upptäckarandan och lusten att möta människor från hela världen är något Uppsalaborna är stolta över.

Välkommen att uppleva Linnés gröna gåvor i Uppsala!

”Förundras över allt, även det mest vardagliga.” (Carl von Linné)