Linnéstigarna – Vandra i Linnés fotspår

Foto Ana Vera Burin Barata
Om du vill ha en heldag i Carl von Linnés anda kan du vandra en av Linnés åtta vandringsstigar, kallade herbationer.

Om du vill ha en heldag i Carl von Linnés anda kan du vandra en av Linnés åtta vandringsstigar, kallade herbationer. Här höll Linné sin undervisning under sommarhalvåret och än idag finns flera hundra växter kvar som han visade sina studenter. 

Linnés egna undervisningsplatser

Under årets varma månader vandrade Linné ut med sina studenter i naturen och höll sin undervisning där. De åtta vandringarna var noga planerade så att studenterna skulle få se olika arters naturliga växtplatser under säsongen. Dagens Linnéstigar baseras på de protokoll som fördes under vandringarna och hållpunkterna är Linnés egna undervisningsplatser.

Traditionella linnéstigar med historia

Längs Danmarks-, Gottsunda-, Vaksala- och Jumkilsvandringen finns skyltar med historisk information som guidar dig genom naturupplevelserna. På den nedre delen av skyltarna finns kunskap om Linné, gåtor och tips som riktar sig speciellt till barn.

Nya linnéstigar med skattjakt

Ultuna-, Håga-, Husby- och Gamla Uppsalavandringen är lite mer äventyrliga. Här kan man välja att gå kortare sträckor och längs vägen finns gåtor att lösa som leder dig till en hemlig skatt. Du kan hämta skattjaktskartan på Biotopia i Vasaparken, på stigens startpunkt eller ladda ner den från webben. Längs vandringarna har du också Linné som guide i mobiltelefonen.

DE 8 VANDRINGARNA


Gottsundavandringen är 6 km och startar vid Gläntan i Stadsskogens västra kant (Norbyvägen 46). Här kan du blicka ut över det nu bebyggda Norby kärr där Linné plockade hjortron. Efter en promenad genom Stadsskogen vandrar du vidare längs Hågaån och slutar vid Lurbo bro.

Ultunavandringen är 7 km med sex knutpunkter och startar vid Slottstullen (Sjukhusvägen 1). Här finns minnet av istidens framfart kvar i det platta landskapet. Den modige ger sig ut i träskmarken på Sunnerstaspången där vandringen slutar.

Hågavandringen är 6 km med fyra knutpunkter. Den startar vid Carolina Rediviva, leder genom Rickomberga backar och Flogsta ängar och slutar i Håga by.

Danmarksvandringen är 16 km och startar i hamnen vid Fyrisån. Därefter leder den ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Sedan följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby.

Gamla Uppsalavandringen är över en mil lång och har fem knutpunkter. Den startar i Linnéträdgården och leder dig förbi Fyrishov, Röboåsen och ut till Gamla Uppsalas kungagravar och den gungande Sjödyn.

Vaksalavandringen (tyvärr tillfälligt stängd) är 9 km, startar i Nyby och fortsätter österut till Vaksala kyrka. Därefter går den vidare över ängarna vid Eke och Jälla fram till Törnby gård vars inkomster betalade Linnés professorslön.

Husbyvandringen är cirka två mil, har sex knutpunkter och börjar vid Finn Malmgrens plats. Vandringen leder via Fyrisån förbi Stabby och Librobäcken ut till Börje kyrka. Den passar bra för både cykel och vandring.

Jumkilsvandringen är 8 km och den enda vandringen som startar utanför staden. Från Jumkils kyrka går du via Örnsätra in i de stora Jumkilsskogarna västerut. Där kan man fortfarande se linnea blomma under sommaren. Vandringen slutar vid Studentvilan där det finns grillplats.

VISSTE DU ATT…

… den student som funnit de mest sällsynta växterna eller djuren fick sitta invid Linné när det blev dags för lunchvilan. På så sätt sporrade han de övriga att leta ivrigare under nästa exkursion.

”Alla arter skapades var för sig. Sedan skapelsen har inga nya arter tillkommit.” (Carl von Linné)