Linnés platser

Carl von Linné är en spännande person från 1700-talet som vi vet ovanligt mycket om. Påfallande många platser och byggnader från hans liv finns bevarade och de flesta är öppna för besök. Du kan besöka Linnés platser från hans födsel 1707 till hans död 1778.

Barndomshemmet i Småland

Carl Linnaeus föddes 1707 i Råshult i Småland.  Två år tidigare hade hans far Nils Linnaeus fått tjänst som präst i Stenbrohults socken i Småland och därför flyttat till Råshult.

Gården brann under 1700-talet och dagens Linnéstuga byggdes först i slutet av århundradet. År 2004 undersökte arkeologer marken och fann spår av flera byggnader som legat runt en stensatt gårdsplan. Carl föddes i ett hus som troligen låg vinkelrätt mot den nuvarande Linnéstugan.

När Carl var två år flyttade familjen till prästgården då hans far blev kyrkoherde i Stenbrohult. I utkanten av kyrkogården finns en källarnedgång och det är det enda spåret av den gamla prästgården.

Skolhusen i Växjö och Lund

I Växjö kan du besöka Carls skola i Karolinerhuset. Det byggdes under 1600-talets sista år och är mycket väl bevarat. Efter studentexamen började Carl läsa i Lund, där han bodde hos professor Kilian Stobaeus i ett hus nära domkyrkan. Det finns dock inte kvar längre. Efter bara ett år i Lund flyttade Carl till universitetet i Uppsala.

Bröllopsstugan i Falun

Utanför Falun kan du besöka bröllopsstugan. Carl Linnaeus och Sara Elisabeth Moraeus gifte sig 1739 på hennes föräldragård Sveden utanför Falun. I bröllopsstugan finns välbevarade väggmålningar med motiv hämtade från bibeln. Bröllopsstugan är en del i världsarvet Falun och Kopparbergslagen.

Svartbäcksgatan, Uppsala

Ett par år senare flyttade Carl Linnaeus med familj till Svartbäcksgatan i Uppsala. Carl fick en professur i Uppsala och flyttade in på den gård där idag Linnémuseet och Linneträdgården ligger. Här undervisade, forskade och författade han. Han ägnade sig också åt brevväxling och fröer, plantor och djur från hela världen skickades till honom på Svartbäcksgatan.

Hammarby & Sävja, Uppsala

Gården Hammarby köpte Carl 1758, året efter han hade adlats till Carl von Linné. Den ligger cirka en mil sydost om Uppsala. Han lät bygga en ny pampig huvudbyggnad i två våningar och den inreddes ståndsmässigt. Linné var orolig för eldsvåda och byggde därför ett litet museum i sten till sina samlingar på en höjd bakom boningshuset. Han köpte även gården Sävja och andra fastigheter i närheten.

Linnés grav, Uppsala domkyrka

1778 avled Carl von Linné och hans grav kan besökas i Uppsala domkyrka. Sara Elisabeth blev änka och sålde Linnés samlingar. Dessa finns nu i tryggt förvar i London hos The Linnean Society.

Läs också om Linnés resor.