Carl von Linné – citat

Carl-von-Linne-citat
Linné arbetade inom många fält, han var inte bara botaniker och medicine doktor. Han var en erkänt duktig lärare, han hade rest mycket och skrev brev med över 600 personer, de flesta utomlands. Han var familjefar och gårdsägare. Allt detta gör att det finns mycket klokheter bakom alla citat som samlats från honom.

Vår ambition är att ha den mest kompletta listan av Linnécitat. Saknar du några kloka citat? Maila gärna webmaster.

”Alla arter skapades var för sig. Sedan skapelsen har inga nya arter tillkommit”

”Blommorna äro växternas blottade kärlek.”

”Där man får tänka och skriva vad man vill, där blomstra studier. Där religionen är fri blomstrar landet. Där teologin regerar fungerar intet.”– Dieta naturalis

”En ekonom utan kunskap om naturen är därmed som en fysiker utan kunskap om matematik. ”

”Ett herbarium är bättre än någon illustration, varje botanist bör göra ett” – Philosophia Botanica

”Fåglarna dyker ner till botten av sjöar eller andra vattenområden. På våren kommer de upp, redo att flyga omkring hela sommaren.”

”Förunderligt är att den dåraktigaste apa är så föga skiljaktig från den visaste människa, att vi alltjämt sakna en naturens kartläggare, som kunde uppdraga gränser dem emellan.”

”Gör gott och var glad!”

”Gör vad ditt hjärta lyster. Till det du har lust, har du lycka.”

”…han sökte framställa Skaparens mesta verk uti en redig kedja.” – Angående Systema Naturae, ur hans självbiofgrafier

”Ingen har någonsin varit en större botanist eller zoolog. Ingen har någonsin skrivit fler böcker, lika korrekt, lika metodiskt, från personlig erfarenhet. Ingen har mer komplett förändrat en hel vetenskap och skapat en ny epok”. – Linné om sig själv.

”Inom naturvetenskap bör principerna om sanning bli verifierade genom observation” – Philosophia Botanica

”Ju mindre djur, desto fruktsammare äro de. Om en elefant skulle föröka sig så fort som en lus, skulle jorden gå under.”

”Lapparna är våra lärare och vi ska lära av dem. Då blir vi på alla sätt lyckligare och friskare.” – Linné efter sin Lapplandsresa

”Läran om Gud är förunderligt växlande.”

”Mineraler växer, Växter växer och lever, Djur växer, lever och har känsel.”– Systema Naturae

”Människans fysiologi, både den yttre och den inre, visar att frukt och grönsaker utgör hennes naturliga föda.”

”Märk: karaktärerna ger inte släktet, utan släktet karaktärerna.”– Philosophia botanica

”Naturen gör inga språng.” – Philosophia botanica

”Naturen sköter själv växt och tillväxt på ett sätt som är det mest idealiska – dessutom gudomligt!”

”Naturen är själv ofta den bästa botaren av sjukdomar.”

”Naturens ordning i dess fulländning bör man giva akt på.”

”Nu begynte hela marken fägna sig och le, nu kommer Flora och sover hos Febus.”– Lappländska resan

”När alla tankarna kretsar kring en sak, och personen tappar intresse för andra saker, börjar melankolin”

”Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen.” – Critica botanica

”Om ett träd dör, plantera ett annat i dess ställe”

”Om Gud skapat oss som vi själva utspöka oss, hur illa hade det ej sett ut.”

”Skaparen har hela världen klätt till en blomtapet och därpå satt människan att spatsera, leva och sig förnöja.”

”Utländska öler behöfwa icke at förskrifwas före wåre Swenska magar; ty det wore at gå öfwer sjön efter watten”

”Vad är livet? En låga, så länge oljan räcker.”

”Vinet är fuller en gudadryck och himelsk nektar, men måste dock aktsamt drickas.”

”Är alltså vart och ett skapat ting ej endast skapat för sin egen skull, utan fast mer för andras skull.”

”Även ur en liten stuga kan en stor man träda fram.”

”Öl recommenderas icke för dem som äro däste, pussige, fete och skörbjuggsfulle”