Lunch med Linné och hans vetenskaper Digitala föredrag

Från 1700-talets lantbruk och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och mer än 200 år av stadsplanering. Träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

I våra digital föredrag får du lära dig mer om Linné, hans vetenskaper och de spår han har lämnat efter sig i Uppsala.

Märkesmänniskor och minneskultur – nation och monument 1920–2020

I det här föredraget berättar idéhistorikern Magnus Rodell om Linnés roller och betydelser i både svensk och internationell minneskultur. Vi får en genomgång av olika jubileumsfiranden och monument och av hur deras betydelse har förändrats över tid.

Magnus Rodell är idéhistoriker vid Södertörns högskola. Värd för föredraget är Svenska Linnésällskapet.

Linneträgårdens växter – vad vi odlar och varför

Botanisten Jesper Kårehed har ansvar över vilka växter som odlas i Linnéträdgården. Här berättar han om några av de drygt 1000 växtarter som finns i trädgården idag. Vilka är de och varför odlar vi dem?

Jesper Kårehed är verksam vid Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet.
Värd för föredraget är Uppsala linneanska trädgårdar.

Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Med utgångspunkt i sin avhandling berättar idéhistorikern Annika Windahl Pontén om på vilket sätt hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten på 1700-talet.

Annika Windahl Pontén är verksam vid Uppsala universitet. Värd för föredraget: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget Hushållet von Linné på SLU Play

 

Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner

Karin Gerhardt, brödnörd och forskare inom historiska spannmål berättar om brödhistoria i Sverige, Carl von Linnés skrift om bröd och om hans intresse för nödbröd.

Karin Gerhardt är verksam vid SLU. Värd för föredraget: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget Linné om bröd som födoämne på SLU Play

Utan namn ingen kunskap om Svenska Artprojektet

Biologen Liselott Sjödin Skarp berättar om vår tids stora projekt att beskriva alla arter som finns i Sverige och om gruppen nakensnäckor som för ett fascinerande liv i det fördolda.

Liselott Sjödin Skarp är verksamma vid Artdatabanken SLU. Värd för föredraget: SLU.

Föredraget Utan namn ingen kunskap på SLU Play

I Linnés fotspår – kartläggning av fåglarnas mångfald

Per Alström, professor i ornitologen berättar om hur kikare, kameror med teleobjektiv, utrustning för att spela in ljud och DNA-analys har ersatt geväret som de viktigaste redskapen för att undersöka och beskriva nya fågelarter.

Per Alström är verksam vid Uppsala universitet. Värd för föredraget: Uppsala universitet.

Föredraget Kartläggning av fåglarnas mångfald på SLU Play

När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

Lärdomshistorikern Erik Hamberg berättar om Linnéträdgårdens snart 100-åriga historia, från nedlagd akademiträdgård till dagens besöksmål.

Erik Hamberg är också verksam som sekreterare i Svenska Linnésällskapet. Värd för föredraget: Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården på SLU Play

 

Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt

Roger Elg är landskapsarkitekt, lärare och forskare med inriktning på växtlighet i urbana och historiska miljöer. Han berättar om hur Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna vackra stad som vi ser idag.

Roger Elg är verksam vid SLU. Värd för föredraget: Uppsala kommun och Destination Uppsala.

Föredraget Det gröna offentliga rummet på SLU Play

 

Linnés vilda växter kring Uppsala

Botaniker Anja Rautenberg berättar om de hundratals växter som Linné såg med sina studenter på de årliga exkursionerna kring Uppsala. Hon berättar också om vad som hotar dessa växters existens. Föredraget bygger på en uppsats som Anja har skrivit tillsammans med Mariette Manktelow.

Anja Rautenberg är verksam vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen är också värd för föredraget.

Linnés vilda växter kring Uppsala på SLU Play

Kaffe och te på 1700-talet – Linné om importen och substituten

Idéhistorikern Hanna Hodacs kommer att berätta om sitt forskningsprojekt som handlar om hur man försökte ersätta importerade varor som te, kaffe och choklad med substitut gjorda på svenska växter. Hanna Hodacs är verksam vid Uppsala universitet, som också är värd för föredraget.

 

I Linnés fotspår – hur få grepp om naturens hela mångfald?

Tomas Roslin, professor i insektsekologi, berättar om de utmaningar som Linnés efterföljare ställs inför, två och ett halvt sekel senare. Hur skall vi kunna fullfölja Linnés storverk när arterna är så många, så varierande och så hotade?