Lunch med Linné och hans vetenskaper Digitala föredrag våren 2021

Från 1700-talets lantbruk och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och mer än 200 år av stadsplanering. Träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

Våren 2021 direktsände Linnés Uppsala sju populärvetenskapliga föredrag på Facebook. Här följer en presentation av föredragen och länkar till dem på Youtube. Du kan också se föredragen via SLU Play.

 

Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Med utgångspunkt i sin avhandling berättar idéhistorikern Annika Windahl Pontén om på vilket sätt hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten på 1700-talet.

Annika Windahl Pontén är verksam vid Uppsala universitet. Värd för föredraget: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget Hushållet von Linné på SLU Play

 

Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner

Karin Gerhardt, brödnörd och forskare inom historiska spannmål berättar om brödhistoria i Sverige, Carl von Linnés skrift om bröd och om hans intresse för nödbröd.

Karin Gerhardt är verksam vid SLU. Värd för föredraget: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget Linné om bröd som födoämne på SLU Play

Utan namn ingen kunskap om Svenska Artprojektet

Biologen Liselott Sjödin Skarp berättar om vår tids stora projekt att beskriva alla arter som finns i Sverige och om gruppen nakensnäckor som för ett fascinerande liv i det fördolda.

Liselott Sjödin Skarp är verksamma vid Artdatabanken SLU. Värd för föredraget: SLU.

Föredraget Utan namn ingen kunskap på SLU Play

I Linnés fotspår – kartläggning av fåglarnas mångfald

Per Alström, professor i ornitologen berättar om hur kikare, kameror med teleobjektiv, utrustning för att spela in ljud och DNA-analys har ersatt geväret som de viktigaste redskapen för att undersöka och beskriva nya fågelarter.

Per Alström är verksam vid Uppsala universitet. Värd för föredraget: Uppsala universitet.

Föredraget Kartläggning av fåglarnas mångfald på SLU Play

När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

Lärdomshistorikern Erik Hamberg berättar om Linnéträdgårdens snart 100-åriga historia, från nedlagd akademiträdgård till dagens besöksmål.

Erik Hamberg är också verksam som sekreterare i Svenska Linnésällskapet. Värd för föredraget: Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

Föredraget När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården på SLU Play

 

Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt

Roger Elg är landskapsarkitekt, lärare och forskare med inriktning på växtlighet i urbana och historiska miljöer. Han berättar om hur Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna vackra stad som vi ser idag.

Roger Elg är verksam vid SLU. Värd för föredraget: Uppsala kommun och Destination Uppsala.

Föredraget Det gröna offentliga rummet på SLU Play

 

Linnés vilda växter kring Uppsala

Botaniker Anja Rautenberg berättar om de hundratals växter som Linné såg med sina studenter på de årliga exkursionerna kring Uppsala. Hon berättar också om vad som hotar dessa växters existens. Föredraget bygger på en uppsats som Anja har skrivit tillsammans med Mariette Manktelow.

Anja Rautenberg är verksam vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen är också värd för föredraget.

Linnés vilda växter kring Uppsala på SLU Play