Blommorna i testet

Det är lätt att sätta egenskaper på växter, precis som på människor. Vissa är tuffa, och andra mer romantiska. En del är självständiga, andra är nästan klängiga. Somliga är morgonpigga, andra blommar ut på kvällen… 

Här kan du läsa mer om blommorna som ingår i testet. Har du kanske en akleja, kungsängslilja eller nyponros i din umgängeskrets?

 

Akleja, Blåklint, Blåsippa, Förgätmigej

Akleja_miniatyr Blaklint_miniatyr Blasippa_miniatyr Forgatmigej_miniatyr

Gullviva, Kunsängslilja, Liljekonvalj, Linnea

Gullviva_miniatyr Kungsangslilja_miniatyr Liljekonvalj_miniatyr Linnea_miniatyr

Maskros, Mistel, Murgröna, Nyponros

Maskros_miniatyr Mistel_miniatyr Murgrona_miniatyr Nyponros_miniatyr

Rödklöver, Smörblomma, Tussilago, Vallmo

Rodklover_miniatyr Smorblomma_miniatyr Tussilago_miniatyr Vallmo_miniatyr