Stadsträdgården – Uppsalas gröna vardagsrum

Barnens dag 110713-4
Carl von Linné är även närvarande i den centrala Stadsträdgården vid Fyrisån. Det är Uppsalabornas gröna vardagsrum och en plats man ständigt återvänder till.
Adress: Stadsträdgården, Sjukhusvägen

Uppsala, Sweden

  • Fika
  • Toalett
  • Tillgänglighet för rullstolsbundna
  • Handikapptoalett finns
Öppettider: Alltid öppet

Carl von Linné är även närvarande i den centrala Stadsträdgården vid Fyrisån. På hans tid kallades platsen Tegelhagen och var enligt honom själv en bördig och blomstrande äng. Idag är trädgården Uppsalabornas gröna vardagsrum och en plats man ständigt återvänder till.

Anlades på 1800-talet

I slutet av 1800-talet anlades Stadsträdgården på den mark som varit både humlegård, betesvall och lertäkt. Ju tätare staden blev, desto mer behövdes parker för promenader, rekreation och njutning. Från början fanns här fruktträd, bärbuskar och köksväxter. Här odlade man också blommor som placerades ut i stadens rabatter.

Sommarservering i Gula villan

I skuggan av uråldriga ekar blomstrar rhododendronpartiet i maj och är till glädje för både besökare och humlor. I den södra delen finns ett rosarium med en mängd olika rosor, clematis och andra perenner. Idag finns en sommarservering i Gula villan, men förr bodde stadsträdgårdsmästaren här. Då fick man passa sig för var man satte fötterna; gick man på gräsmattorna fick man en åthutning.

Mytomspunnen ö i näckrosdamm

Mitt i näckrosdammen ligger Lycksalighetens ö. Dammen fanns redan på Linnés tid, och här har man hittat flera av de vattenväxter han skrev om. Till Stadsträdgårdens 150-årsjubileum renoverades dammen och den mytomspunna ön varsamt. Nu är platsen ljusare, mer tillgänglig och vattnet är klarare.

Välkommen till Stadsträdgården!

VISSTE DU ATT…

… Linné är en vetenskapsman från 1700-talet vars verk fortfarande används världen över. Sättet att namnge växt- och djurarter som han införde, med ett släktnamn och ett artepitet, används fortfarande.

”Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen.” (Carl von Linné)