Floraguidning längs Linnéstigen Danmarksvandringen

Plats | Linnés Sävja Linnéstigarna
Datum | 26 May
Tid | 10:00 - 14:00
Mer information | biotopia@uppsala.se

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Danmarksvandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med lunchmatsäck! Å tänk på vattenflaska.

Guidningen startar vid busshållplats Kuggebro och avslutas vid Linnés Sävja.

Anmälan till Biotopia: biotopia@uppsala.se eller 018-727 6370

Linnéstigen Danmarksvandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.