Arkiv

Kunskapsparken – Lärande i Linnés anda

Kunskapsparken ligger på Campus Ultuna, och området var målet för Linnés exkursion Herbatio ultunensis.

Universitetsparken – pedagogisk park i Linnés anda

Universitetsparken är en given samlingsplats på sista april.

Klosterparken – central örtagård från medeltiden

Mitt i centrum, på Klostergatan mellan gågatan och Fyrisån, finns en liten park med spännande medeltidshistoria.

Gunnar Leches park – välkomnar till Linnés stad

Gunnar Leches park i Resecentrum gör väntandet trevligare, oavsett om du ska resa eller möta någon.

Artediparken – till minne av Linnés goda vän

Artediparken ligger vid Årummet. Idag är den hemvist för ett litet mytologiskt bronsdjur på Orphei Drängars plats.