Kunskapsparken – Lärande i Linnés anda

Bild
Kunskapsparken ligger på Campus Ultuna, och området var målet för Linnés exkursion Herbatio ultunensis.
Adress: SLU Kunskapsparken, Almas allé 11, Uppsala
Öppettider: Alltid öppet

Kunskapsparken ligger på Campus Ultuna, i skuggan av Uppsalaåsen. Området var målet för Linnés exkursion Herbatio Ultunensis och i dammen fann han och studenterna vattenaloe, dyblad och fiskarten ruda. Idag är Kunskapsparken en levande park och undervisningsplats.

Linné höll ofta sin undervisning utomhus för att studenterna skulle kunna se, känna och uppleva med alla sinnen. Just i den andan är Kunskapsparken utformad – som en levande park och verklig utbildningsmiljö för SLU:s landskapsarkitektstudenter. Det är samtidigt en vilsam och inbjudande plats, öppen för alla att vistas i.

Fyra olika teman

Parken är 9 000 kvadratmeter stor och uppdelad efter fyra olika teman: staden, trädgården, odlingen och Ullbo Woodland Garden. Här finns stadsträd, olika markbeläggningar, perenner, häckar, experimentodlingar, ett pedagogiskt rosarium och växter som katsura, magnolia, rododendron och skuggperenner.

Välkommen till Kunskapsparken!

VISSTE DU ATT…

… Linné trodde att svalor övervintrar nergrävda i dyiga bottnar på sjöar och dammar. Det beskrev han vetenskapligt i sin avhandling Dissertation academica migrationes avium sistens från 1757.

”Förunderligt är att den dåraktigaste apa är så föga skiljaktig från den visaste människa.” (Carl von Linné)