Universitetsparken – pedagogisk park i Linnés anda

Fotograf Xulio Gonzalez
Universitetsparken är en given samlingsplats på sista april.
Adress: Universitetsparken, S:t Olofsgatan, Uppsala

Uppsala universitet, Fjärdingen, Uppsala, Sverige

  • Tillgänglighet för rullstolsbundna
Öppettider: Alltid öppet

Universitetsparken skapades på 1800-talet samtidigt som Universitetshuset, Uppsala universitets huvudbyggnad. Man ville ha en pedagogisk park i Linnés anda, och idag finns här över 100 träd av mer än 40 olika arter. Parken är också en given samlingsplats på sista april.

Park i Linnés fotspår

När parken anlades på 1800-talet ville den dåvarande rektorn och botanikern Thore Fries skapa en pedagogisk plats i Linnés fotspår. Man lät plantera en mängd olika träd för att de unga studenterna skulle kunna promenera runt och lära sig de olika arterna. Många av de träd som lever kvar idag är speciella mutationer med ovanliga bladformer och färger.

Trädgård för studenter

Redan under 1700-talet fanns här en trädgårdsanläggning omgärdad av murar. Då fanns inget universitetshus utan här låg den så kallade Exercitiegården. Här kunde studenter lära sig ridning, fäktning, språk och dans och i trädgården ordnades uppvisningar i gymnastik och idrott för allmänheten fram till 1800-talet.

Runstenar och staty av historieprofessor

Universitetsparkens miljö är idag statligt byggnadsminne. Här finns sex runstenar hittade runt om i Uppland. Mitt i parken står en staty av Erik Gustav Geijer från 1888. Geijer var professor i historia vid Uppsala universitet i början av 1800-talet och även författare, poet, filosof och tonsättare.

VISSTE DU ATT…

… Linné var förutom vetenskapsman en mycket uppskattad lärare och pedagog. Hans naturvandringar var så populära att det kunde samlas hundratals studenter på morgonen. När kvällen kom vandrade man in i Uppsala med blommor i håret, spelande på pukor och horn.

”En ekonom utan kunskap om naturen är därmed som en fysiker utan kunskap om matematik.” (Carl von Linné)