Tussilagon (Tussilago farfara)

Den utåtriktade tussilagon älskar att stå i centrum. Optimistisk och entusiastisk får den omgivningen att lysa upp när den dyker upp. Som Linné beskrev det: ”Du signalerar vår som ingen annan”! Den är en varm och generös individ som ofta får agera fredsmäklare. Med huvudet riktat mot solen ser tussilagon livet som en fest och är ständigt på jakt efter nya äventyr att ta med sina likar på.

tussilago_trans

Ta reda på vilken blomma du är. Gör testet du också!