Murgrönan (Hedera helix)

Murgrönan är en uppriktig och känslig varelse som lyssnar mycket på sina inre känslor. Som klätterväxt samarbetar den bra med andra – den är en god lyssnare, medlare och ogillar konflikter. Dess ständiga grönska visar på engagemang och kämpaglöd, och skapar ofta ”ihopvuxne lundar” som Linné uttryckte det 1741. Murgrönan söker efter meningen med livet och vill göra världen till en bättre plats.

murgrona_trans

Ta reda på vilken blomma du är. Gör testet du också!