Misteln (Viscum album)

Misteln är en glad och charmig typ. Risktagande, frihetstörstande och social växer den högt upp i kronan på andra träd. Dess ständiga grönska och starka entusiasm inspirerar och fascinerar andra, även om Linné hade lite svårt att placera in den i sitt system. Mistelns magi har alltid fängslat andra, och det är nog ingen slump att det är just under misteln man traditionellt stjäl en kyss vid jul.

mistel_trans

Ta reda på vilken blomma du är. Gör testet du också!