Arkiv

Bioblitz Linné

Förfest till den Biologiska mångfaldens dag med bioblitz i Hågadalens naturreservat.

I Linnés fotspår längs Vaksalavandringen

Följ med på linnestigsvandring längs Vakalasstigen. Lär om vilka växter som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till.

Floraguidning längs Linnéstigen Danmarksvandringen

Följ med på linnestigsvandring längs Danmarksstigen. Lär om vilka växter som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till.

Kulturnatt i Botaniska trädgården

Ta del av Uppsalas kulturfest i Botaniska trädgården med qigong, traditionella japanska kampsporter och Waldorfskolans populära eldshow.

Giftigt i köksträdgården

Lär dig om köksträdgårdens giftiga växter.