Aklejan (Aquilegia vulgaris)

Den mörkblå aklejan är en naturlig ledare. Det är en kraftfull och dynamisk individ som strävar mot toppen och trivs praktiskt taget överallt. Snabb och självsäker älskar den att interagera med andra, men dess inre rymmer samtidigt ett rikt känsloliv. Linné tyckte att aklejans blomblad liknade en samling örnar, och därför gav han den det latinska namnet Aquilegia.

Aklejan

Ta reda på vilken blomma du är. Gör testet du också!