Lunch med Linné och hans vetenskaper Digitala föredrag

Linnes-Tradgard-1280px-7
Plats | Digitalt
Datum | 12 Oct - 31 Mar
Tid | 12:00

Från 1700-talets lantbruk och njutningsmedel, till familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och mer än 200 år av stadsplanering. Träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

Populärvetenskapliga föredrag om Linné och hans vetenskaper. Du kan se dem direkt via Facebook Datum och tid för direktsändning framgår nedan. Om du vill se dem senare finns de publicerade på Youtube och SLU Play.

 

Kaffe och te på 1700-talet – Linné om importen och substituten

Idéhistorikern Hanna Hodacs kommer att berätta om sitt forskningsprojekt som handlar om hur man försökte ersätta importerade varor som te, kaffe och choklad med substitut gjorda på svenska växter. Hanna Hodacs är verksam vid Uppsala universitet, som också är värd för föredraget.

 

I Linnés fotspår – hur få grepp om naturens hela mångfald?

Tomas Roslin, professor i insektsekologi, berättar om de utmaningar som Linnés efterföljare ställs inför, två och ett halvt sekel senare. Hur skall vi kunna fullfölja Linnés storverk när arterna är så många, så varierande och så hotade?

 

Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Med utgångspunkt i sin avhandling berättar idéhistorikern Annika Windahl Pontén om på vilket sätt hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten på 1700-talet.

Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner

Karin Gerhardt, brödnörd och forskare inom historiska spannmål berättar om brödhistoria i Sverige, Carl von Linnés skrift om bröd och om hans intresse för nödbröd.

Utan namn ingen kunskap om Svenska Artprojektet

Biologen Liselott Sjödin Skarp berättar om vår tids stora projekt att beskriva alla arter som finns i Sverige och om gruppen nakensnäckor som för ett fascinerande liv i det fördolda.

I Linnés fotspår – kartläggning av fåglarnas mångfald

Per Alström, professor i ornitologen berättar om hur kikare, kameror med teleobjektiv, utrustning för att spela in ljud och DNA-analys har ersatt geväret som de viktigaste redskapen för att undersöka och beskriva nya fågelarter.

När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

Lärdomshistorikern Erik Hamberg berättar om Linnéträdgårdens snart 100-åriga historia, från nedlagd akademiträdgård till dagens besöksmål.

Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt

Roger Elg är landskapsarkitekt, lärare och forskare med inriktning på växtlighet i urbana och historiska miljöer. Han berättar om hur Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna vackra stad som vi ser idag.

Linnés vilda växter kring Uppsala

Botaniker Anja Rautenberg berättar om de hundratals växter som Linné såg med sina studenter på de årliga exkursionerna kring Uppsala. Hon berättar också om vad som hotar dessa växters existens. Föredraget bygger på en uppsats som Anja har skrivit tillsammans med Mariette Manktelow.