Arkiv

I Linnés fotspår längs Vaksalavandringen

Följ med på linnestigsvandring längs Vakalasstigen. Lär om vilka växter som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till.

Floraguidning längs Linnéstigen Danmarksvandringen

Följ med på linnestigsvandring längs Danmarksstigen. Lär om vilka växter som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till.

Linnéstigarna – Vandra i Linnés fotspår

Om du vill ha en heldag i Carl von Linnés anda kan du vandra en av Linnés åtta vandringsstigar, kallade herbationer.