Arkiv

Klosterparken – central örtagård från medeltiden

Mitt i centrum, på Klostergatan mellan gågatan och Fyrisån, finns en liten park med spännande medeltidshistoria.