Arkiv

Årummet – Uppsalas grönskande vattenstråk

Det upprustade Årummet sträcker sig längs Fyrisån genom centrala Uppsala, från Islandsbron i söder till Luthagsesplanaden i norr.