Ögonblick för växter

Plats | Linnés Hammarby
Datum | 3 jul - 22 aug
Tid | 11:00 - 17:00
Mer information | https://hammarby.uu.se

Petra Korall är botanist med stort intresse för fotografering. I hennes närbilder på växter och insekter möts botanikerns och forografens blick och vi får uppleva växterna på ett nytt sätt.

3 juli – 22 augusti 2022

Öppet tisdag–söndag kl. 11–17, i östra flygeln, Linnés Hammarby.

I lokalen visas också botaniska illustrationer av Nadya Deeva.