LINNÉSTIGSVANDRING I JUMKILSSKOGEN

Följ med ut till Uppsalas mest avlägsna Linnéstig i Jumkilsskogen. Vi vandrar förbi en gammal fornborg och balanserar på spänger över mossen. Vandringen går från gammelskogen i Örnsätra till Studentvilan, ca 4,6 km. För dem som vill åker vi gemensamt från Biotopia i Uppsala kl 10. Meddela vid anmälan om du vill göra det. Vandringen startar kl. 11 från Örnsätra. Gemensam transport från slutet, Studentvilan kl. 14. Medtag matsäck.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 senast 10/9